Styrelsen och funktionärerStyrelsen


OrdförandeSM7FFIBengt Lindblom
Sekreterare Vakant
KassörSM7PERPer Bergqvist
VerksamhetsledareSM7HTPKenneth Carnegård
StyrelsesuppleantSM7JPIPeter Lundin
Styrelsesuppleant Vakant

Funktionärer


RevisorSM7IKJRonny Strandh
Revisor Vakant
RevisorsuppleantSM7EVTBengt Karlsson
Valberedning sam. Vakant
ValberedningSM7FYFJan-Åke Brandt


Personer med särskilda uppdrag


Repeater-gruppenSM7FFIBengt Lindblom
QSL-manager Vakant
Webmaster Alexander Lindblom
Webmaster Christian Lindblom